دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

اهداء لوح تقدیر و تندیس ویژه کنفرانس
اهداء لوح تقدیر و تندیس ویژه کنفرانس

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس به 12 مقاله برتر کنفرانس لوح تقدیر کنفرانس اهداء می شود.


1399/05/16 (1 سال قبل )
سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری، مهدوی، دانشگاه، وزارت علوم