دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

نمایه و انتشار

نمایه و انتشار:
پایگاه علمی مرجع دانش(سیویلیکا)
پایگاه مجات تخصصی نور(نورمگز)
پایگاه علمی جهاد دانشگاهی SID


اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین كنفرانس ملی مديريت، روان شناسی و علوم رفتاری