دسترسی سریع

3

3

4_2

 

کمیته داوران

کمیته داوران

هاشم طالبی مدیزیت دانشگاه فردوسی مشهد
سیمین صفوی مدیریت بازرگانی _بازاریابی موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی نوین اردبیل
مینو سلیمی باهر مدیریت دانشگاه
بهجت آب چر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
سيد مهرداد ميرآفتاب زاده مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان، ايران.
کیان جلایریان مدیریت بازرگانی آموزش عالی فاطمیه شیراز
خاطره توانا مدیریت جهانگردی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز
هادی شفیعی مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی نبی پور افروزی مالی- مهندسی مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزکوه
شهرام فرود مدیریت فناوری اطلاعات پتروشیمی پارس
مهدی روزبهانی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا سیما
حسن رشیدی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور
رامونا میرحاجیان مقدم مدیریت صنعتی - مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه یزد
مهرداد ناصرپور مدیریت بازرگانی دانشگله محقق اردییلی
محمد امین جمشیدیان مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی مدرس دانشگاه های فنی، آزاد اسلامی و پیام نور
اکرم حافظی علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان
لیدا باوندپور حسابداری سرپرست حسابداری شرکت مهندسی همپا
علی خدابنده بایگی مدیریت دولتی گرایش توسعه و تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی
سمیه پورمحمدی روان شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
مهدی جنیدی جعفری مدیریت- مهندسی صنایع- آینده پژوهی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها- دانشگاه تربیت مدرس
جاوید رخشانی مدیریت دولتی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر میثم مهری چروده دکتری مدیریت دانشگاه ازاد کرج
مهرداد شفیعی مدیریت تکنولوژی موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز
رحیم پوری جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
سیروس کشاورز مدیریت صنعتی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهسا ساداتی بالادهی روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور واحد پردیس
 
 
 

کنفرانس بین المللی و همایش ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری، مهدوی، دانشگاه، وزارت علوم