دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

لیست هزینه ها و خدمات
لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
مقاله اول پذیرفته شده ملی با تعرفه دانشجویی، هيئت علمي و فرهنگيان 3,100,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
مقاله اول پذیرفته شده ملی با تعرفه غيردانشجويي 3,700,000 ریال 2,850,000 ریال ثبت نام
شرکت سایر افراد در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه حضور 2,000,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
شرکت دانشجویان در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه حضور 1,500,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
پذيرش همزمان دو مقاله با تخفيف ويژه متقاضيان كنكور دكترا و دانشجويان كارشناسي ارشد همراه با نمايه رايگان در CIVILICA 5,200,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
مقاله اول بین المللي پذیرفته شده با تعرفه دانشجویی و فرهنگيان 3,500,000 ریال 3,200,000 ریال ثبت نام
مقاله اول بین المللي پذیرفته شده با تعرفه غیر دانشجویی 4,100,000 ریال 2,900,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
مقاله اضافی ( دوم به بعد براي افرادي كه بيش از يك مقاله به كنفرانس ارايه مي دهند، هر مقاله ) 2,500,000 ریال ثبت نام
ف 1 ریال ثبت نام
نمایه هر مقاله در SID 2,000,000 ریال ثبت نام
نمايه و صدور گواهي نمايه توسط SID براي هر مقاله 3,900,000 ریال ثبت نام
هزینه پست مدارك ( الزامي ) 400,000 ریال ثبت نام
صدور گواهی شرکت در کنفرانس برای دارندگان مقالات پذیرفته شده بازای هر گواهی 900,000 ریال ثبت نام
صدور گواهينامه اصل هولوگرام دار سوم به بعد هر گواهي اضافه بر تعداد نويسندگان 900,000 ریال ثبت نام
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان انگلیسی) 900,000 ریال ثبت نام
گواهي اضافی پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان فارسی) 900,000 ریال ثبت نام
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal بازای هر گواهی 4,000,000 ریال ثبت نام
لیست کارگاه های آموزشی
(اختیاری)
عنوان مدرس هزینه تاریخ برگزاری عملیات
مقاله نويسي علمي پژوهشی در هنر با تعرفه آزاد دکتر سحر ذکاوت 2,300,000 ریال 1402/01/25 ثبت نام
طرح تحقيق و پروپوزال نويسي دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/01/26 ثبت نام
SPSS مقدماتي دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/01/27 ثبت نام
مقاله نويسي علمي با تعرفه دانشجويي دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/01/25 ثبت نام
روش تحقیق در هنر دکتر سحر ذکاوت 2,300,000 ریال 1402/01/29 ثبت نام
دیجیتال مارکتینگ دکتر اکرم احمدی 2,300,000 ریال 1402/01/28 ثبت نام
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین كنفرانس ملی مديريت، روان شناسی و علوم رفتاری