دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

Oxford Cert Universal

امکان صدور گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal برای شرکت کنندگان و دارندگان مقالات پذیرفته شده در کنفرانس  فراهم شد.
متقاضیان این کنفرانس می توانند در صفحه کاربری خود قسمت ثبت خدمات/ خدمات ویژه گزینه گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal را انتخاب و تعرفه مربوطه را پرداخت کنند. 
نمونه گواهی نامه Oxford Cert Universal

نمونه آکسفورد کنفرانس 1400


اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین كنفرانس ملی مديريت، روان شناسی و علوم رفتاری