دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

اهداء لوح تقدیر و تندیس ویژه کنفرانس
اهداء لوح تقدیر و تندیس ویژه کنفرانس

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس به 12 مقاله برتر کنفرانس لوح تقدیر کنفرانس اهداء می شود.


1399/05/16 (9 ماه قبل)
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین كنفرانس ملی مديريت، روان شناسی و علوم رفتاری