دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

زمان برگزاری کنفرانس
زمان برگزاری کنفرانس

نظر به درخواست سخنرانان محترم کنفرانس و تعطیلات پیش رو، با تبریک فرارسیدن عیدسعید فطر و قبولی عبادات روزه داران عزیز، به شکرانه عید فطر،شورای سیاستگذاری کنفرانس با تغییر زمان برگزاری کنفرانس به روز پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 1402 و به صورت ویدئو کنفرانس(آنلاین)  موافقت کرد.  
بر این اساس تصمیمات زیر اتخاذ گردید. 
1. تاریخ صدور گواهی نامه ها بر اساس زمان رسمی کنفرانس 31 فروردین ماه 1402 می باشد.
2. امکان ثبت نام و ارسال مقاله تا 6 اردیبهشت ماه 1402 فراهم شد.
3. آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها روز جمعه 8 اردیبهشت ماه 1402 می باشد.
4. صدور و ارسال پستی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات پذیرفته شده از تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1402 انجام می شود.


چهارشنبه 30 فروردین 1402 (9 ماه قبل)
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین كنفرانس ملی مديريت، روان شناسی و علوم رفتاری