دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

عضویت در کمیته علمی و داوران
عضویت در کمیته علمی و داوران
عضویت در کمیته علمی و داوران

از اعضای محترم هیات علمی دانشگاهها و دارندگان مدرک دکترای تخصصی مرتبط جهت "عضویت در کمیته علمی و داوران" کنفرانس دعوت بعمل می آید. لطفا در قسمت سامانه داوران وکمیته علمی ثبت نام و رزومه علمی را پیوست بفرمایید.


جمعه 7 بهمن 1401 (4 ماه قبل)
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین كنفرانس ملی مديريت، روان شناسی و علوم رفتاری