دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

پذیرش مقاله در سطح ملی یا بین المللی
پذیرش مقاله در سطح ملی یا بین المللی
پذیرش مقاله در سطح ملی یا بین المللی

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری در حال پذیرش مقاله می باشد. انتخاب سطح پذیرش مقاله با نویسنده مقاله می باشد.
همچنین پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده در سطح ملی جهت تغییر سطح پذیرش مقاله به بین المللی می توانند با انتخاب گزینه"مابه التفاوت پذیرش مقاله ازسطح ملی به بین المللی" در بخش خدمات ویژه و پرداخت مابه التفاوت مذکور سطح مقاله خود را تغییر دهند. یا با پشتیبانی دبیرخانه هماهنگی لازم را بعمل آورند. شماره پشتیبانی 02146132894 و واتساپ/تلگرام 09054835293


جمعه 16 دی 1401 (9 ماه قبل)
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین كنفرانس ملی مديريت، روان شناسی و علوم رفتاری