دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

تسریع در ارسال فرم پاورپوینت سخنرانی

پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی که تمایل به سخنرانی در کنفرانس دارند در اسرع وقت نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها حداکثر تا ساعت 24 روز دوشنبه 28 فروردین ماه 1402 اقدام و نسبت به تکمیل و ارسال فرم پاورپوینت سخنرانی به خط تلگرام / ایتا  0917242753اقدام نمایند.


1401/01/28 (9 ماه قبل)
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین كنفرانس ملی مديريت، روان شناسی و علوم رفتاری