دسترسی سریع

3

3

4_2

 

برگزاری آنلاین کنفرانس
برگزاری آنلاین کنفرانس

برگزاری آنلاین
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری روز سه شنبه 31 مردادماه 1402 از ساعت 14 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود. لینک برگزاری متعاقبا اعلام می شود.


یک شنبه 23 مرداد 1401 (1 سال قبل )
کنفرانس بین المللی و همایش ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری، مهدوی، دانشگاه، وزارت علوم