دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

برگزاری آنلاین کنفرانس
برگزاری آنلاین کنفرانس

برگزاری آنلاین
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری روز پنجشنبه 31 فروردین ماه 1402 از ساعت 14 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود. لینک برگزاری متعاقبا اعلام می شود.


1400/07/26 (9 ماه قبل)
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین كنفرانس ملی مديريت، روان شناسی و علوم رفتاری