دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

نحوه ثبت درخواست گواهی های بین المللی
نحوه ثبت درخواست گواهی های بین المللی

برای دریافت گواهی های بین المللی Oxford  Cert Universal و ESC به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام؛ پس از ورود به صفحه کاربری خود؛ نوع ثبت نام را  انتخاب و در بخش خدمات ویژه گزینه های Oxford  Cert Universal و  SID را به دلخواه انتخاب کنید.


1400/07/20 (1 سال قبل )
کنفرانس بین المللی و همایش ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری، مهدوی، دانشگاه، وزارت علوم