دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

حمایت انجمن فناوری های سلامت و تندرستی
حمایت انجمن فناوری های سلامت و تندرستی

انجمن فناوری های سلامت و تندرستی به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری پیوست.
شما را به ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس دعوت می کنیم.


1400/06/28 (9 ماه قبل)
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین كنفرانس ملی مديريت، روان شناسی و علوم رفتاری