دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

فراخوان پذيرش مقاله

فراخوان پذيرش مقاله

اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری  نخستين و معتبرترين كنفرانس در حوزه مطالعات بين رشته اي مديريت و علوم رفتاری مي باشد. اين كنفرانس در نظر دارد نتایج تحقیقات در زمینه های نظری، تجربی و کاربردی علوم مديريتي، روان شناسی، علوم رفتاری و مطالعات بين رشته اي در اين دو عرصه بسيار مهم را منتشر كند. دبيرخانه کنفرانس،  اساتيد، دانشجويان، محققان، مهندسان و دانشمندان برجسته در حوزه هاي مورد علاقه از سراسر جهان را به شركت در كنفرانس و ارايه نتايج تحقيقات خود دعوت مي كند. محورهاي كنفرانس برای ارسال مقاله شامل موارد زیر است ولي محدود به آن نمي شود:

محورهاي سومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي

مديريت                                   روان شناسی                                علوم رفتاری

* مجموعه مديريت

* مجموعه روان شناسی

* علوم رفتاری

*ساير موضوعات مرتبط با مدیریت، روان شناسی،  علوم رفتاری و بین رشته ای


کنفرانس بین المللی و همایش ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری، مهدوی، دانشگاه، وزارت علوم