نحوه ثبت درخواست گواهی های بین المللی
1400/07/20

برای دریافت گواهی های بین المللی Oxford  Cert Universal و ESC به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام؛ پس از ورود به صفحه کاربری خود؛ نوع ثبت نام را  انتخاب و در بخش خدمات ویژه گزینه های Oxford  Cert Universal و  SID را به دلخواه انتخاب کنید.