دعوت به عضويت در كميته داوران
1399/01/04

به اطلاع اساتيد محترم دانشگاهها و مراكز پژوهشي داخل و خارج از كشور و پژوهشگران ارجمند مي رساند كه سامانه سومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي راه اندازي گرديد. علاقه مندان به عضويت در كميته داوري در سامانه داوران سايت كنفرانس ثبت نام و رزومه خود را پيوست نمايند.