کمیته داوران

کمیته داوران

محسن مطهری نژاد مهندسی مکانیک دانشگاه فنی و حرفه ای
هاشم طالبی مدیزیت دانشگاه فردوسی مشهد
سیمین صفوی مدیریت بازرگانی _بازاریابی موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی نوین اردبیل
مینو سلیمی باهر مدیریت دانشگاه
بهجت آب چر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
سيد مهرداد ميرآفتاب زاده مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان، ايران.
کیان جلایریان مدیریت بازرگانی آموزش عالی فاطمیه شیراز
خاطره توانا مدیریت جهانگردی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز
علیرضا محمودی فرد مهندسی برق صنعتی قم/ ابرار/ آل طه/علامه فیض کاشانی
مهدی نبی پور افروزی مالی- مهندسی مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزکوه
شهرام فرود مدیریت فناوری اطلاعات پتروشیمی پارس
مهدی روزبهانی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا سیما
حسن رشیدی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور
رامونا میرحاجیان مقدم مدیریت صنعتی - مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه یزد
مسعود یاوریان شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
محمد امین جمشیدیان مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی مدرس دانشگاه های فنی، آزاد اسلامی و پیام نور
محمدحسن شریف نیا حقوق وزارت علوم
بتول سبزعلیپور زبان موسسه رحمان رامسر
خشایار دانش ناروئی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه سیستان و بلوچستان
اکرم حافظی علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان
لیدا باوندپور حسابداری سرپرست حسابداری شرکت مهندسی همپا
علی خدابنده بایگی مدیریت دولتی گرایش توسعه و تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی
سمیه پورمحمدی روان شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
مهدی جنیدی جعفری مدیریت- مهندسی صنایع- آینده پژوهی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها- دانشگاه تربیت مدرس
جاوید رخشانی مدیریت دولتی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
علیرضا صالحی امین حسابداری دانشگاه علمی و کاربردی
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مجتبی انصاری مقدم علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد
دکتر میثم مهری چروده دکتری مدیریت دانشگاه ازاد کرج
مهرداد شفیعی مدیریت تکنولوژی موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز